Acronis Backup Cloud nabízí ochranu dat pro uživatele Office 365

15.8.2016

Možná jste v uplynulém měsíci zaznamenali útoky ransomwaru na uživatele Office 365. Podle článku Cerber ransomware cílí na uživatele Microsoft Office 365 se jedná o ransomware Cerber, jehož tvůrci masivně zneužili nově objevenou zero-day v zabezpečení MS Office 365. Díky ní mohli obejít ochranu proti nebezpečným makrům. Útok měl formu masivní spamové kampaně s textem vyzývajícím k otevření přílohy pod záminkou, že se jedná o výzvu k úhradě, fakturu anebo výsledek důležité analýzy.

SMB společnosti jsou dnes v oblasti ztráty dat a malwarových útoků zřejmě nejohroženější skupinou, protože nejsou schopny zajistit adekvátní ochranu pro všechny své servery, koncové body (včetně mobilních telefonů) a cloudové aplikace a služby jako například Microsoft Azure a Office 365. Acronis nyní umožňuje poskytovatelům služeb zajistit nové požadavky na ochranu dat díky nejnovější verzi Acronis Backup Cloud.

Ať už jde o ztracený mobilní telefon, nedostatečně chráněnou cloudovou aplikaci či útok ransomwaru, malé a střední firmy jsou vystaveny velkému riziku ztráty kritických dat. Poskytovatelé služeb a hostingu mají nyní velkou příležitost nabídnout komplementární služby a prostřednictvím Acronis Backup Cloud okamžitě oslovit obrovský trh.

Acronis Backup Cloud lze snadno propojit se všemi populárními platformami využívanými poskytovateli služeb a hostingu, jako jsou Linux, Virtuozzo, Azure, Docker, Open-Xchange, XEN Server, and KVM. Řešení rovněž zálohuje data a virtuální stroje v širokém spektru zákaznických prostředí včetně Microsoft, Amazon EC2, Windows and Office365, Linux, Mac, VMware, Hyper-V, RHEV, XEN, Oracle VM, Exchange, SQL Server, SharePoint, Active Directory, iOS, a Android.

Více informací v této tiskové zprávě.