Acronis Cyber Platform: Vývojáři přebírají otěže

14.5.2019

Množství digitálních dat a datových zdrojů dnes narůstá tempem dosud nepoznaným. Lidé mají na výběr z rostoucí hromady komunikačních zařízení a moře aplikací, ukládání dat není problém různorodými způsoby a datová analýza jen kvete. Demokratizace dat neboli navyšování jejich dostupnosti nejširší veřejnosti rapidně rozšiřuje a proměňuje datovou ekonomiku.

Všeobecně se ví, že jsou data nejcennějším firemním vlastnictvím, přesto většina společností zaostává v budování vlastních schopností datové správy a zabezpečení.

Data mohou být zcizena, nenávratně ztracena či znehodnocena a mohou firmu připravit o reputaci nebo konkurenční výhodu stejně rychle, jako ji dokáží při správném využití poskytnout.

Zabezpečení firemních dat je důležitou součástí obchodního úspěchu.

 

Ochrana dat vám nedá spát

Na ochranu dat nemyslí jen koncoví uživatelé a firmy samotné, které za tímto účelem vytvářejí komplikované zásady a plány a utrácejí nemalé částky za rozličná technologická řešení, ale i politicky činné orgány zajímající se o ochranu svých voličů, takže firmám navíc vzniká povinnost splňovat nové a náročné regulatorní požadavky jako GDPR, HIPAA atp.

Dnešní hackeři a jimi ovládané botnety navíc disponují stejnou, ne-li větší výpočetní silou než většina organizací a vektorů útoku je s každým zařízením, aplikací a datovým tokem v systému násobně víc.

Ve světle těchto globálních okolností společnost Acronis, coby světový lídr v ochraně dat, provedla další krok kupředu a po poradě s našimi důvěrnými zákazníky, partnery, experty a analytiky z odvětví se rozhodla, že k řešení problémů napomůže otevřením vlastní platformy veřejnosti a jejím zpřístupněním vývojářům třetích stran.

 

Startovací sekvence kybernetické ochrany…

Acronis Cyber Platform jsme první spustili v early-access režimu. To znamená, že jsme zpřístupnili šest klíčových API našeho ekosystému, které byly dosud dostupné jen interním vývojářům a vybraným integračním partnerům, jako je ConnectWise, Microsoft a Google a do kterých šly roky vývoje, zkušeností s existujícími integracemi a vědomé snahy společnosti vyvíjet nové obchodní příležitosti pro Acronis a jeho partnery.

Naši early-access partneři dostanou v průběhu několika dalších měsíců přímý přístup k Acronis týmům zabývajícím se vývojem, produkt managementem, podporou, business developmentem a marketingem. Kvalifikované projekty a jejich týmy plánuje Acronis plně podpořit a pomoci jim se spuštěním a prezentací projektu na Acronis Global Cyber Summitu pořádaném 13.-16. října v Miami, kde bude Acronis Cyber Platform spuštěna v plnohodnotné verzi, což znamená i zveřejnění dokumentace API a ukázkového kódu, certifikaci vývojářů a volnou registraci partnerů.

Na platformě pak budou moci budovat konkrétní řešení pro vlastní zákazníky a uživatele nezávislí vývojáři, ISV a OEM dodavatelé, poskytovatelé služeb i všichni ostatní.

 

…A její následné využití

Internet věcí dává kontinuálně vzniknout hoře nových dat už dnes a podle projekce současných trendů bude v roce 2021 na světě třicet jedna miliard „věcí“. Využívat tradičních nástrojů a technologií ochrany dat k zabezpečení každé z nich bude přinejmenším nepraktické. SDK obsažené v Acronis Cyber Platform naopak umožní ISV a OEM dodavatelům vložit do svých IoT zařízení a systémů kybernetickou ochranu a poskytovat tak zákazníkům a partnerům služby s další přidanou hodnotou.

Od konkrétního k obecnému; Acronis Cyber Platform dovoluje softwarovým vývojářům přidat prvky kybernetické ochrany a datového zálohování k datovým zdrojům, které nejsou pod kontrolou společnosti, k zákazníkům nabízeným SaaS řešením typu účetního nebo inventarizačního systému, které normálně zálohovacími funkcemi nedisponují a následně zajistit ukládání zákaznických dat do úložiště splňujícího případné finanční či regulatorní požadavky – do veřejného či soukromého cloudu nebo do lokálního zařízení.

Acronis Cyber Platform také zpřístupňuje výkonné možnosti datové analýzy a procesování. K datům vytvořeným aplikacemi bez funkce vyhledávání dokáže přidat pokročilé vyhledávání, k datům podléhajícím konkrétním regulacím zase dokáže přidat šifrování dle preferencí a potřeby.

 

Možností využití Acronis Cyber Platform je téměř nekonečné množství a s každou další integrací jich bude přibývat, stejně jako hodnoty, kterou spolu chráněním dat našich zákazníků můžeme vytvářet.

Více se o Acronis Cyber Platform dozvíte zde.