Nový marketplace MSP služeb. Nejlepší technologie kybernetické bezpečnosti. Vyzkoušejte ZDARMA

Acronis Notary

Technologie blockchainu prokáže autenticitu a nezměněnost souboru

Co je technologie blockchainu?

Technologie blockchainu je nejčastěji spojována s digitálními měnami, jako je Bitcoin, ani zdaleka se ale nejedná o její jediné vhodné využití. K pochopení jejího nasazení v jiném kontextu je třeba první pochopit, co to blockchain je.

Jednoduše řečeno, jedná se o distribuovanou databázi, která obsahuje kontinuálně se rozrůstající seznam neboli řetěz dat transakčních záznamů. Každá část tohoto decentralizovaného systému drží kopii řetězu – neexistuje tak žádný jeden „oficiální“ originál. Distribuovanost řetězu data chrání před manipulací a přepisováním, takže je vždy jednoduché potvrdit autenticitu a bezpečnost každé transakce nahrané na řetěz.

Datové “Fingerprints”

Acronis Notary vypočítá kryptografický hash neboli „fingerprint“, jedinečný pro každý jeden soubor. Tento hash vznikne dvakrát stejný pouze, vychází-li ze dvou identických souborů, pročež se velmi dobře hodí k ověřování autenticity souborů. Jakákoli drobná změna ve zdrojovém souboru dá vzniknout výrazně odlišnému fingerprintu. Protože je hashovací algoritmus navržen tak, aby fungoval pouze jedním směrem, čtení původních souborů z hashe samotného není možné a celý proces je tak odolný proti neoprávněné manipulaci.

Anchoring dat do blockchainu

O blockchainu můžete také přemýšlet jako o databázi s jedinou funkcí, a to „append“, a s transakčním pořadím distribuovaným mezi mnoho subjektů, z nichž každý drží identickou kopii databáze. Každý záznam v databázi má časové razítko, je nezměnitelný a nezávisle ověřitelný.

Hash celé struktury, včetně fingerprints vašich souborů, je nahrán na blockchain. Autenticita takto „zakotvených“ souborů může být potvrzena jakoukoli třetí stranou, která má k blockchainu přístup.


Jak lze Acronis Notary použít a proč by vás to mělo zajímat?

Acronis Notary dokáže potvrzovat autenticitu vašich osobních a firemním dat. Jednou v budoucnosti se budete chtít ujistit, že soubor, který jste dříve zálohovali, zůstal nikým nezměněn. Nebo soubor naopak obdržíte a budete se potřebovat ujistit, že je autentický a nezměněný od své poslední zálohy. Níže sdílíme vybrané konkrétní případy použití, potenciální využití Acronis Notary je ale obecně ve správě vlastnických evidencí, soudních dokumentů a dlouhodobých archivů, které mohou být vystaveny daňovému nebo právnímu auditu.

Using Acronis Notary, you compare a certificate you generated for this “new” document with the original document’s certificate.


Příbuzné produkty

Ověřeně autentická
a nezměněná data

Dokazování pravosti dokumentu (nebo změny v něm)

Představte si, že máte smluvní dokument zálohovaný do místního úložiště nebo do Acronis Cloudu. Druhá strana má také kopii stejného dokumentu. Po pár měsících vám druhá strana zavolá, že neplníte smluvní závazky. Zároveň vám pošlou svou kopii smlouvy, která jim dává za pravdu, vy ale tušíte, že v ní byly provedeny změny.

Použijete proto technologii Acronis Notary, se kterou porovnáte certifikát generovaný tímto novým dokumentem s certifikátem generovaným originálním dokumentem. Tak můžete nabýt jistoty, že je dokument skutečně do posledního bitu identický s originálem. Pokud se neshodují, budete vědět, že se nejedná o originální dokument.

Potvrzení data vzniku uměleckého díla

Hudební nebo vizuální umělec může být skeptický, když přijde na nahrávání vlastních děl na internet. Používání Acronis Notary – nástroje pro ochranu autorských práv, který dokáže potvrdit datum vzniku – by ale mohlo změnit jeho názor.

Umělec vytvoří zálohu svých děl (hudba, fotky, digitální umění) chráněných autorskými právy. Jakmile bude záloha hotová, vytvoří certifikát s kryptografickým důkazem, který mu může pomoci s dokazováním vlastních autorských práv při jejich porušení.

Prokázání existence právního dokumentu v konkrétním čase

Právníci mohou být vystaveni situaci, kdy musí dokázat, že soubor v jejich držení existoval už od daného data. Certifikát vystavený s Acronis Notary je spoutaný s daty na blockchainu a slouží jako matematický důkaz o existenci specifického dokumentu v konkrétní čas.

Potvrzení o zaplacení v daný den

Společnost si všechny své staré, zaplacené faktury archivuje do certifikovaných záloh. Jednoho dne obdrží pohledávku požadující uhrazení dva roky staré (a zaplacené) faktury. Záznam na blockchainu je permanentní a nezměnitelný, takže si proti němu společnost může ověřit, jestli už byla faktura skutečně zaplacena.

Dokázání nezměněnosti produktového certifikátu

Zákazník koupí certifikovaný diamant s vypáleným sériovým číslem a zazálohuje si „záruku pravosti“ a doklad o zaplacení s Acronis Notary. Po určité době se rozhodne, že diamant prodá. Potenciální kupec může využít Acronis Notary k ověření pravosti záruky spolu s důkazem o koupi, a pak už jen zbývá nezávisle ověřit pravost diamantu.

Jenom začátek pro ochranu dat nové generace
pro ochranu dat nové generace

Rizika, kterým naše data čelí, se zvyšují každým dnem. Blockchainové schopnosti Acronis Notary představují první z úplně nové generace řešení na ochranu dat, která jsou navržena k potýkání se s těmito novými hrozbami. Objevujte s Acronis, jak se vyvíjí budoucí postupy ochrany vašich dat.