Ransomware: řeší cloudové zálohování problém krádeží dat?

27.7.2016

„Pokud přijmeme cloud jako společníka a uvěříme tomu, že data jsou rozmístěna různě v několika lokalitách, takže není prakticky možné sestavit z nich obraz originálních dat – což je největší problém odpůrců cloudových řešení –, pak dojdeme k nejúčinnější metodě ochrany dat dneška: modelu 3‑2‑1. To znamená, že máme tři kopie na dvou různých zařízeních, z nichž jedno se nachází v geograficky oddělené struktuře, která není fyzicky připojená do primární síťové infrastruktury.“ Celý článek zde