Nedávné trendy z průzkumu Acronis ke Světovému dni zálohování

31.3.2019

Společnost Acronis slaví každý ročník Světového dne zálohování speciálními akcemi, diskuzemi o zálohování a pravidelným globálním průzkumem o zvycích, zkušenostech a nových starostech týkajících se ochrany dat. Oslavy se postupně mění, aby odrážely proměňující se svět ochrany dat, průzkum Acronis ke Světovému dni zálohování ale zahrnuje řadu bodů, pro které jsou data sbírána každým rokem.

Odpovědi na tyto každoroční otázky nám dávají možnost sledovat fascinující proměny v čase ohledně toho, jaká data považují spotřebitelé na svých zařízeních za důležitá a jak je chrání.

 

Domácí zařízení

Od roku 2016 spotřebitelé konzistentně hlásí domácí používání 4 a více zařízení ve více než dvojnásobném poměru k domácnostem s méně notebooky, tablety, desktopy a smartphony. Pro rok 2019 sice procento domácností se čtyřmi a více zařízeními kleslo na 45.5 %, zároveň se ale zdvojnásobil počet domácností se třemi zařízeními z 12.2 % na 24.4% a počet domácností se dvěma se také zvedl o 6 %.

Nelze tak říci, že by nasycenost domácností komunikačními zařízeními klesala, trend jde opačným směrem a počet zařízení na osobu se zvyšuje. Domácnosti s několika zařízeními jsou dnes standardem a na každého uživatele tak spadá více přístupových bodů, které by měly být chráněny.

 

Zkušenosti se ztrátou dat

Šokující proměnu zachytily otázky na zkušenosti se ztrátou dat – 65.1 % respondentů má zkušenost osobní anebo v blízké rodině. Jedná se takřka o zdvojnásobení hodnoty oproti předchozím třem stabilním rokům.

Vysvětlení můžeme částečně najít v rapidním nárůstu malwarových útoků a v objemu času, který dnes lidé na svých stále přenosnějších zařízeních tráví. Uživatelé mají více dat, více úložišť a více služeb, ke kterým se přihlašují, a zároveň více příležitostí ke ztrátě dat, ať už omylem, výsledkem kyberútoku nebo prostou ztrátou zařízení.

 

Nejdůležitější data!

Kolik lidí pocítilo ztrátu dat se od loňska možná zásadně změnilo, odpovědi na otázku, jaká data jsou těmi nejdůležitějšími, ale zůstávají konzistentní. Jednou z nejsilnějších kategorií zůstávají Obrázky, videa a hudba a kategorie Osobní informace a dokumenty nadále nabývá na důležitosti.

Výsledky svědčí o narůstajícím povědomí uživatelů o hrozbách spojených se zneužitím osobních dat. Za tento pozitivní trend nejspíše můžeme vděčit nekončícímu přívalu zpráv o narušení datové bezpečnosti a ztrátě osobních dat zákazníků sociálních sítí, bank, pojišťoven, leteckých společností a bezpočtu dalších služeb.

 

Zálohovací návyky

Milým překvapením je strmý pokles počtu spotřebitelů, kteří nikdy nezálohují svá zařízení. Mezi průzkumy v letech 2018 a 2019 klesl počet nezálohujících z 31.4 % na 7.3 %, tedy na nejnižší naměřenou hodnotu v historii našeho průzkumu.

Naneštěstí na nejnižší historickou hodnotu (10.3 %) klesl i počet respondentů, kteří využívají hybridního zálohování, jež obnáší ukládání jedné kopie dat místně a druhé v off-site cloudu. Hybridní zálohování je přitom klíčovou komponentou strategie zálohování 3-2-1, tedy zlatého standardu, co se zálohování týče.

 

Cena za obnovu dat

Vzhledem k počtu lidí, kteří mají nově zkušenost se ztrátou dat, dává smysl, že odpovědi na otázku, kolik by byli ochotni zaplatit za obnovu dat, byly velmi rozmanité.

V našich předešlých průzkumech vždy drtivá většina odpovídala, že by za obnovení vlastních dat nedala více než $50. V roce 2019 ale počet respondentů spadajících do této kategorie klesl o závratných 56.2 %. 0 20.2 % stoupl počet odpovědí v rozmezí $50-100, o 21.5 % stoupl počet odpovědí v rozmezí $100-500, o 10.8 % stoupl počet odpovědí v rozmezí $500-1000 a o 4.4 % stoupl počet odpovědí tvrdících, že by obnovu vlastních dat cenili na více než $1000.

S nárůstem závislosti na datech se zdá, že se zvyšuje i hodnota, kterou datům spotřebitelé přikládají.

 

Myšlenky na závěr

Skrze čtyři roky průzkumů si Acronis vybudoval obstojné pochopení měnících se návyků, priorit a zkušeností uživatelů osobních technologií. Výsledky ukazují, že si jsou globální spotřebitelé vědomi důležitosti vlastních dat i nástrah, zlomyslných i nahodilých, které stojí v cestě ochraně jejich dat.

Trend zvyšujícího se povědomí o hrozbách a datovém bezpečí obecněji je pozitivní, obrovský nárůst zkušeností se ztrátou dat ale naznačuje, že se povědomí nezvyšuje dostatečně rychle. Víc než kdy dříve právě dnes platí, že si uživatelé technologií musejí být vědomi rizik a hrozeb, které jsou s používáním těchto technologií spjaty a že se musejí aktivně bránit. Ta nejcennější data občasných i expertních uživatelů napomáhají chránit jednak inovace v kyber-ochraně obsažené v Acronis True Image 2019, jednak ty nejosvědčenější bezpečnostní praktiky typu zálohovacího pravidla 3-2-1.