Předplatné vs trvalá licence: Co zvolit?

9.5.2019

Je těžké přizpůsobovat se změnám. Od lehčí změny diety po úplnou změnu zaměstnání, vždycky je třeba opustit zónu komfortu, což není snadné, a to ani když víme, že by pro nás byla daná změna dlouhodobě prospěšná.

To stejné platí i ve světě softwaru, kde čím dál víc společností nahrazuje jednorázový prodej produktových licencí za cloudové předplatné. Někteří zákazníci by sice nejspíš pořád raději dávali přednost kupování krabic a skladování instalačních CD, ale výhody, které uživateli subskripční model přináší, jsou jednoznačné a pohání změnu dál dopředu. Gartner na příští rok předpokládá, že určitou formu předplatného bude nabízet 80 % všech softwarových vývojářů.

Proto jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jaké jsou doopravdy rozdíly mezi tradičním modelem jednorázových licencí (zvaných trvalé licence) a modelem předplatného, a jaké výhody každý z nich přináší, abyste věděli, který vybrat, až si budete objednávat například Acronis Backup.

 

Charakteristiky trvalé licence

Trvalé licence se začaly prodávat v době, kdy se produkty prodávaly jednoduše a jednorázově. Hardware býval nákladný a málokdy byl upgradován, takže neexistoval důvod dělat ani pravidelné aktualizace softwaru.

Jelikož jde o jednorázový nákup k bezvýhradnému používání softwaru, většinou si trvalé licence vyžadují výrazně vyšší prvotní investici. Dobrou zprávou je, že lze takto zakoupený software zařadit mezi kapitálové náklady, CAPEX, a v účetnictví vést jeho odpisy.

Už z názvu „trvalá licence“ lze vyvodit jejich další nevýhodu – „trvalá“ značí, že budete daný software používat dlouhodoběji; zavázali jste se k tomu vynaložením nemalých prostředků. To možná nemuselo být problematické v minulosti, ale dnes, v kontextu s rychlostí vývoje IT sektoru, s neustále rostoucími objemy dat a vývojem online hrozeb, se může jednat o řešení postrádající pružnost nutnou pro obchodní úspěch.

Rychlost vývoje se projevuje i na softwaru samotném a pokud byste chtěli dostávat například všechny aktualizace a podporu pro Acronis Backup bezplatně, musíte mít krom trvalé licence i platný maintenance plán, prodejný samostatně. Bez něj, a tedy bez nejnovějších aktualizací, nemusí software poskytovat adekvátní ochranu před moderními hrozbami.

 

Subskripce je levnější

Nástup internetu a cloudu umožnil, aby byla řešení typu Acronis Backup nabízena formou předplatného. A výměnou za uživatelovu rezignaci na „vlastnictví“ softwaru mu subskripce poskytuje řadu zajímavých výhod.

Zaprvé jednoznačně vyžaduje nižší počáteční investici než trvalé licence. Předplatné v sobě navíc zahrnuje technickou podporu a aktualizace, takže si nemusíte platit žádný maintenance plán navíc.

Tím, že se za předplatné platí v malých částkách a pravidelně (renewals jsou na 1, 2 nebo 3 roky), má společnost zároveň mnohem větší míru kontroly nad vynakládanými prostředky a manažerské flexibility. Vaše úložiště můžete kdykoli rozšířit nebo naopak zase omezit.

Nakonec vám pravidelné předplatné umožní zařadit výdaje mezi provozní náklady, OPEX, takže budete mít předvídatelnější výdaje přehlednější rozpočet.

 

Vždy aktuální kybernetická ochrana

Možnost ušetřit je bezesporu lákavá, nejen z bezpečnostního hlediska je ale ještě důležitější výhodou subskripčního modelu, že poskytuje vždy aktuální, a tudíž nejbezpečnější možný software, bděle chránící data, aplikace a celé systémy.

Když víte, jak rychle se za poslední roky vyvíjely online hrozby – každý měsíc nové kmeny malwaru, botnety ovládající do té doby nepředstavitelný výpočetní výkon – je jednodušší pochopit, že proti nejnovějším hrozbám pomůže nejlépe neustále se vyvíjející software, spíše než jednorázový produkt. S Acronis Backup předplatným byste tak například byli chráněni před cryptojackingem, neboli malwarem zprostředkovaným pokoutným těžením kryptoměn na vašich přístrojích, od odpovídající aktualizace Acronis Active Protection, tedy záhy poté, co byla hrozba odhalena.

 

Funkce dostupné pouze pro předplatitele

Některé funkce jsou dostupné pouze při pořízení softwaru Acronis formou subskripce. Patří mezi ně:

  • Acronis Backup Service dodávající pokročilé datové zabezpečení. S Acronis Management Serverem běžícím na Acronis Cloudu si můžete zajistit vysokou míru datové dostupnosti i bez investice do hardwaru.
  • Acronis Disastery Recovery provádějící automatický fail-over kriticky důležitých aplikací do Acronis Cloudu. Tím zajišťuje uptime a okamžitou dostupnost klíčových dat a maximalizuje tak produktivitu firmy.
  • Cloud-to-cloud zálohování pro Office 365 a G Suite umožňující automatickou ochranu pro Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business a SharePoint Online.

 

Závěrem

Nakonec nejvíce záleží na individuálních potřebách a preferencích vaší společnosti. Když software potřebujete vlastnit a máte dostatek financí v rozpočtu na nákup licencí i maintanance, nebo nepotřebujete nejaktuálnější ochranu, dost dobře můžete pokračovat v používání trvalých licencí.

I po takto skromném soupisu výhod subskripčního modelu by ale mělo být jasné, že varianta předplatného společnostem dokáže nabídnout více flexibility, lepší ochranu, včetně cloudových funkcí, a stojí méně.

Předplaťte si Acronis Backup ještě dnes.