16.3.2020
Zdravotnická zařízení disponují velkým množstvím citlivých údajů, o které si nemohou dovolit přijít. Ať už se jedná o zdravotní záznamy pacientů, osobní údaje zaměstnanců nebo jiné údaje důležité pro celkový chod a fungování nemocnice, jsou to informace, jejichž ztráta by…
27.5.2019
Řešení Acronis umožňuje zprovoznit pracovní stanici až 30x rychleji než v případě manuálního procesu – průměrný čas nasazení se podařilo zkrátit ze 6 hodin na 10 minut, což v případě základny s 200 pracovními stanicem znamená plnou funkčnost během necelých dvou dní.…
27.9.2018
Řešení Acronis Backup 12.5 zvýšilo úroveň zabezpečení podnikových dat, MOKATE oceňuje zejména jeho funkčnost, jednoduché centralizované ovládání a lokální podporu ze strany Acronis. Řešení navíc pomohlo ochránit před napadením ransomwarem, když funkcionalita Active Protection integrovaná v zálohovacím řešení zastavila proces šifrování dat a…
27.6.2018
Jedním z hlavních přínosů nasazení Acronis Backup 12.5 ve společnosti KLIA je blesková záloha, tím pádem možnost zálohovat každou hodinu přírůstkově a jednou denně kompletní celý server. Tím je zajištěno, že v případě výpadku společnost neztratí prakticky žádná data,a je zajištěna…
10.11.2017
Řešení Acronis přineslo zjednodušení a zautomatizování zálohovacích procesů tak, že nevyžaduje žádné zásahy a funguje naprosto spolehlivě. Pokud není třeba něco obnovovat, tak zákazník o řešení Acronis v podstatě neví. Řešení také poskytuje garanci rychlejší obnovy dat v porovnání s obnovou z…
14.9.2017
S řešením Acronis může nyní zákazník zálohovat virtuální prostředí jako celek, tj. celé virtuální stroje, které lze obnovit i na jiný typ hardwaru. Na úložišti také funguje deduplikace dat, takže zálohovaná data nejsou tak náročná na velikost úložiště. V současnosti je zákazník…
19.6.2017
V důsledku virtualizace informačního systému musela společnost vyřešit zálohování virtuálních strojů, které běží na platformě VMware. Po otestování produktu od společnosti Acronis a porovnání s náklady na původní řešení se zákazník rozhodl nasadit Acronis Backup Advanced. Vedle příznivějších pořizovacích nákladů očekává společnost Lunys…
19.5.2017
Nové řešení ochrany podnikových dat přineslo společnosti Alphaduct bezpečné uložení dat v cloudu i lokálně, rychlou obnovu dat v případě potřeby a snadnou obsluhu včetně možnosti administrace na dálku. Technologie Acronis tak poskytuje klíčovou obranu před následky napadení malwaru či ransomwaru a…
28.7.2016
Díky upgradu zálohovacího řešení na nejnovější verzi Acronis Backup Advanced se doba potenciálního výpadku zkrátila na sekundy, přičemž porouchané servery se dají rychle obnovit ze zálohy. Řešením Acronis jsou zálohovány servery na třech různých platformách, a to virtualizované servery na technologii VMware, dedikovaný databázové…
23.2.2016
Acronis Backup Cloud funguje ve společnosti Armaturka Krnov jako spolehlivá ochrana proti následkům napadení obávaným ransomwarem. Ten před časem zašifroval důležité soubory a tím znepřístupnil životně důležitá podniková data. Administrátor jen spustil proces obnovy a za 3,5 hodiny byl celý server…