ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD POMOHL SPOLEČNOSTI BUD-NET ROZŠÍŘIT SVÉ SLUŽBY

9.6.2020

O společnosti Bud-Net

Společnost Bud-Net Internet provider s.r.o. poskytuje své služby již od roku 2005. Prvotním záměrem bylo poskytnout široké veřejnosti kvalitní a především maximálně spolehlivé telekomunikační služby, zejména připojení k internetu. Postupem času se k připojení k internetu začala nabízet i služba náhrady pevné linky, tedy VoIP a firma nyní přidává další důležité články služeb, a to je jednak zábava – IPTV a také IT bezpečnost, tedy zálohování a antimalwarová ochrana.

Případová studie v PDF verzi

Nabízená řešení

Mezi primární služby společnosti patří především poskytování spolehlivého internetového připojení. Velká většina zákazníků jsou domácnosti a živnostníci, nicméně daří se i v segmentu B2B, tedy poskytování připojení pro firemní klienty s garantovanými parametry služeb. Další rozvoj společnost Bud-Net vidí na zachování individuálního přístupu k zákazníkům a rozšíření nabídky ucelených služeb, které řeší všechny požadavky zákazníků v jednom balíčku.

Individuální přístup a perfektní servis byl vždy alfou a omegou podnikání společnosti. Pro mnohé ze zákazníků je rychlý a pohotový servis mnohem cennější než propracované webové stránky či složitý systém neosobního call centra, prostřednictvím kterého se zákazník dovolá opravy služby často v řádu desítek hodin či dnů.

Nutným předpokladem jak uspět na stále konkurenčnějším trhu i nadále je ale komplexnost služeb, tedy snažit se zákazníkovi nabídnout balíček služeb, který uspokojí všechny jeho potřeby. A protože kromě zábavy je potřeba být stále více digitálně chráněn, tzv. být „CyberFit“, rozhodla se firma svou nabídku rozšířit o služby kybernetické ochrany na platformě Acronis Cyber Protection Cloud, kterou na českém trhu dodává Zebra systems.

Služby s řešením Acronis

Acronis Cyber Protect Cloud je unikátní služba zálohování s antimalwarovou ochranou nové generace a širokým rozsahem funkcí endpoint managementu. Odstraňuje přebytečnou komplexnost a poskytovatelům služeb umožňuje spolehlivě chránit zákazníky za efektivní náklady. Cyber Protect Cloud rozšiřuje portfolio služeb v rámci Acronis Cyber Cloud, která umožňuje MSP poskytovatelům dodávat svým zákazníkům ucelené služby kybernetické ochrany.

Aby byla služba uvedena na trh úspěšně a lidé ji používali, je klíčovou součástí rozšířené nabídky osvěta: proč zálohovat, proč se chránit a jak to nejsnáze udělat. Lidé i podniky musejí znát rizika, co to bude stát, když někdo zašifruje všechna data, jaké to bude mít dopady na ně, na ostatní členy rodiny či chod firmy a jaké jsou možnosti obrany. Nová služba má proto fungovat i s cílem, aby si lidé uvědomili reálné hrozby, věděli o nich a měli motivaci tyto problémy řešit dříve, než bude pozdě.

Přínosy

Jako příklad úspěšné spolupráce s konkrétním zákazníkem lze uvést např. firmu Okrasné školky – Čerbák. Původně Bud-Net firmě poskytoval pouze internetové připojení. Jelikož majitelé nebyli spokojeni s dodávkou, správou a chodem nového serveru, oslovili Bud-Net, který následně navrhl a zrealizoval kompletní infrastrukturu pro běh interního skladového systému včetně pracovních stanic, docházkového systému pro zaměstnance, účetnictví, tisk štítků atp. Celé toto IT zázemí Bud-Net zálohuje, chrání a spravuje s využitím služby Cyber Protect Cloud. Zákazník je nyní kompletně CyberFit a může se na nepřetržitý provoz své IT infrastruktury maximálně spolehnout.

„Hlavním přínosem nasazení Acronis Cyber Protect Cloud je pro nás především možnost navázání hlubšího vztahu mezi námi a zákazníkem. Čím více služeb zákazník odebírá, tím více máme jistotu, že nám zůstane i nadále loajální. Samozřejmě to zase na opačnou stranu znamená větší závazky vůči zákazníkovi a všechny z nabízených služeb musí fungovat správně, aby byla stoprocentní spokojenost – a to máme díky dlouhodobě vysoké technologické úrovni Zebra systems zajištěno.“

Jaroslav Ptáček, majitel Bud-Net Internet provider s.r.o.