Acronis Cyber Foundation vybudovala v Nepálu novou školu s možností digitální výuky

12.11.2021

Acronis Cyber Foundation, nadace globálního lídra na trhu řešení kybernetické ochrany, uvedla, že vybudovala počítačovou učebnu v Bagdola Primary School v Nepálu. Dokončení dlouhodobého projektu zaměřeného na podporu vzdělávání dětí z tradičně znevýhodněné komunity znamená počátek nových příležitostí pro žáky, včetně získávání digitálních dovedností nezbytných v dnešním moderním světě. Vybudování učebny finančně podpořila také ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení Acronis v České republice a na Slovensku.

V březnu 2013 uvedla nepálská vláda plán zaměřený na získání dostupného přístupu k IT vzdělávání, který však bohužel stále není realizovaný, když ze 34 000 veřejných a komunitních škol má počítačovou učebnu jen 2 – 3 000 z nich.

Organizace Acronis Cyber Foundation se proto rozhodla pomoci rekonstruovat školu ve vesnici Rajipur Chaumala s použitím pevnějších stavebních materiálů než původní stavba, která bývala často poškozena častými zemětřeseními. Škola s adekvátním vybavením a moderními učebními pomůckami slouží dětem od předškolního věku až po žáky 5. ročníku.

Škola v Nepálu je součástí iniciativy Schools Initiative, s využitím které Acronis Cyber Foundation hledá po světě lokality s chybějící vzdělávací infrastrukturou a zhoršenými podmínkami pro výuku. Nadace v jednotlivých projektech často funguje ve spojení s dalšími IT firmami či nevládními organizacemi a jejím hlavním cílem je hledat vhodné komunity, kde děti potřebují největší podporu k získávání znalostí. Počítačové učebny umožňující žákům rozvíjet své IT dovednosti a motivující je k dalšímu sebevzdělávání jsou integrální součástí tohoto úsilí.

„K úspěchu v moderním světě se potřebuje každý člověk naučit zacházet s Internetem, využívat jeho výhod a vyhýbat se jeho nástrahám,“ řekl Bahadur Dhami, ředitel Bagdola Primary School. „Pro naši školu je důležité, že poskytuje budoucím generacím příležitost k získání digitálního vzdělání, včetně základních počítačových dovedností, které dávají dětem nový smysl a motivaci k získávání dalších znalostí užitečných v jejich životech.“

Výstavba školy proběhla ve společném úsilí Acronis Cyber Foundation a projektových partnerů buildOn a Good Neighbors. Jedním ze sponzorů projektu počítačové učebny byla také ZEBRA SYSTEMS.

„Využívání technologií v rámci učebny je klíčem k získání technických dovedností 21. století,“ řekl Zdeněk Bínek, ředitel ZEBRA SYSTEMS. „Je nám ctí být jedním s partnerů Acronis Cyber Foundation v tomto nepálském projektu. Jsem přesvědčen, že nová infrastruktura pomůže místní komunitě do budoucna zlepšit životy nejen jednotlivců, tak také celých rodin.“

Jako dodavatel efektivních nástrojů kybernetické bezpečnosti a ochrany dat poskytl Acronis škole v Nepálu také licence na řešení osobní kybernetické ochrany Acronis Cyber Protect Home Office. Firma bude rovněž poskytovat další výukové zdroje na různá témata včetně počítačových technologií, IT bezpečnosti a ochrany soukromí.

Acronis Cyber Foundation dokončila již 12 škol po celém světě, přičemž další tři jsou ve výstavbě a další tři jsou plánovány do budoucna. Nadace navíc nadále pokračuje v hledání nových partnerů pro budoucí projekty. Zájemci jsou vítáni na [email protected].

O Acronis Cyber Foundation

Nadace Acronis Cybe Foundation byla založena v roce 2018 u příležitosti 15letého výročí existence společnosti Acronis a jejím hlavní krédem je premisa, že „vše špatné pochází z nedostatečného vzdělání“. Nadace podporuje několik iniciativ po celém světě zaměřených na stimulaci vzdělávání s cílem získávat a chránit znalosti. Acronis Cyber Foundation vytváří a šíří znalosti s pomocí sponzorování škol a počítačových učeben ve znevýhodněných komunitách, vydává učební materiály a rozvíjí programy školení v IT technologiích pro skupiny veteránů, trestanců a přistěhovalců.